i :: HIPOCENTRUM.SK ::
facebookYouTube

Jazdecký klub

Členom klubu sa môže stať dospelá osoba ako aj dieťa. Podmienkou pre členstvo v klube je samostatné korektné ovládanie koňa, alebo absolvovanie výučby jazdy na koni v rozsahu 10 hodín. (1hod. výučby jazdy / 15,-EUR).

Člen klubu má nárok na 5 voľných (nespoplatňovaných) hodín jazdy na koni a ostatné odjazdené hodiny v danom mesiaci počnúc 6. hodinou sú preňho spoplatňované sumou 10,-EUR / 1 hodina. Voľné hodiny sú neprenosné do ďalšieho mesiaca a na inú osobu.

Mesačné členské je 50,-EUR a musí byť uhrádzané každý mesiac bez ohľadu na to, či člen klubu v danom mesiaci aktívne jazdí alebo nie. Ak člen neuhradí mesačné členské a opätovne začne navštevovať klub s odstupom jedného alebo viacerých mesiacov, môže využívať výhody člena klubu iba po uhradení členského za predchádzajúce mesiace.

V mesiaci júl a august má klub pozastavenú činnosť. Člen neuhrádza členské a nemá nárok na výhody vyplývajúce z členstva v klube v týchto mesiacoch.

Cieľom klubu je, aby sa každý člen klubu vypracoval na úroveň úplne samostatného jazdca, ktorý je schopný postarať sa o koňa, pripraviť ho pred jazdou, samostatne jazdiť, odstrojiť koňa po jazdení a to so zreteľom na maximálnu bezpečnosť jazdca a koňa.

Člen klubu je zodpovedný za svoju osobu, koňa a prípadné škody, ktoré spôsobí pri práci s koňmi a jazdení. Dospelý jazdec znáša všetky riziká spojené s aktivitami pri koňoch v rámci klubu. Dieťa sa môže stať členom klubu iba so súhlasom rodiča, ktorý si je vedomý možného rizika, ktoré tieto aktivity prinášajú.

Novinky

Detský jazdecký tábor 2015

Video

© All rights reserved Singularity, s.r.o. & Hipocentrum Vinné